چم حیدر:

روستای چم حیدر یکی از روستاهای هدف گردشگری استان اصفهان است.این روستا در همسایگی روستای چمطاق و از توابع و از جاذبه های طبیعی شهر لنجان است. این روستا در همسایگی زاینده رود قرار دارد و این رود نیز مرز بین چمطاق و چم حیدر نیز میباشد.

روستای چم حیدر که جزو آخرین روستا های استان اصفهان است هم مرز با استان چهارمحال وبختیاری است.

این روستا درفاصله ده کیلومتری شهر سامان که یکی از شهر های استان چهار محال وبختیاری است قرار دارد و می توان گفت جاذبه تاریخی و تفریحی شهر لنجان است.

روستا های حاشیه زاینده رود از جمله چم حیدر دارای مناظر طبیعی بکر و بینظیری میباشند که هر ساله هدف گردشگران بسیاری است.