کشیت روستایی از شهرستان قلعه گنج است که همیشه در آن بهار است. بهار این روستا بسیار زودتر از جاهای دیگر و در فصل زمستان می آید. ورودی روستا یک تابلوی زرد دارد که به منزله هشدار است تا کسی به درختان وطبیعت بکر منطقه آسیب نزند.

در این روستا قدمگاهی به نام جناب "شیث" وجود دارد و همچنین این روستا دارای نخل هایی بلند است و چشمه های آبگرم و آب معدنی فراوان دارد.

این روستا از جمله روستا های هدف گردشگری شهرستان قلعه گنج است و در تابستان هوایی معتدل و بهاری دارد که مناسب گردشگری است و گفته می شود طرح هایی برای گردشگری بهتر در این روستا در دست اقدام است.

مردم روستا نیز مردمانی پاک و ساده هستند و مسیر رسیدن به روستا هم بسیار زیباست و با گل های بنفش و زرد رنگ تزیین شده است.