هوراب روستایی است واقع در جنوب غرب شهرستان کهنوج که 30 کیلومتر با آن فاصله دارد. این روستا نخلستان هایی زیبا و آباد و سرسبز دارد که در فصل های پاییز و زمستان بسیار دیدنی است. از جمله عواملی که موجب جذب گردشگران به این روستا می شود، باغ های مرکبات و مزارعی از صیفی جات در فصل های زمستان وبهار است.

حدود جغرافیایی این روستا اینگونه است: شمالاً به جاده آسفالت کهنوج - فاریاب گلاشکرد، جنوباً به دشت مور نازدشت، شرقا به روستای دو چاهی و غربا به رشته کوه محدود می شود.

در سال 58 و اوایل انقلاب به اهالی منطقه زمین هایی تعلق گرفت که این خود پایه گذار تشکیل روستای فاریاب شد. مدرسه ای در این روستا در سال 63 تاسیس شد که متاسفانه به دلیل کمبود دانش آموز در سال 85 بسته شد.

نام این روستا در نقشه های قدیمی "کردی کرمانی" نوشته شده است.