در روستای باغستان بدلیل وجود یک قنات جهانی به نام  بلده و عبور آن از این روستا ، این روستا به صورت طولی در مسیر این قنات کشیده شده است . در دو طرف این مسیر درخت های کهن و سر به فلک کشیده چنار ، سپیدار ، بید به چشم می آیند که بدلیل ارتفاع زیاد یک تونل درختی و سرسبز را بوجود آورده اند . 

روستای باغستان علیا منطقه ای ییلاقی است که از محصولات آن میتوان به انار و زعفران اشاره کرد که هردوی این محصولات معروفیت جهانی دارند و بیشتر حاصل دسترنج کشاورزان این منطقه صادر میشود .