روستاي سرند ازتوابع بخش مركزي شهرستان فردوس میباشد که در۲۰ کیلومترشمال شرق شهر فردوس واقع شده و دارای جمعیتی حدود ششصد نفر است. ساکنین این روستا مردمي زحمتكش هستند كه اكثريت آنان به شغل كشاورزي وتعداد معدودي نيز به شغل دامپروري اشتغال دارند. اهالي روستاي سرند تا سال ۱۳۴۷با يك رشته قنات موجود به شغل كشاورزي اشتغال داشته اند،  آب اين رشته قنات از حوالي روستاي مصعبي كه در بالادست روستاي سرند قراردارد سرچشمه گرفته و رپس از طي مسيري حدود پانزده كيلومتر به روستاي سرند رسيده و جهت كشاورزي مورد استفاده قرار مي گرفته است.

آب قنات روستای سرند در طول مسير، باغات و اشجار زيادي را نيز سيراب نموده و موجبات آباداني مسير را فراهم نموده است. مسير آب قنات روستا در بالادست روستا به آغالون بالا معروف است. چند سال پيش آب زلال قنات در مسير فوق و در جوي خاكي و شني طي طريق مي نمود و درختان بسيار زيادي را سيراب ميكرد. روستاي سرند تقريبا ازتمامي امكانات رفاهي برخوردار است. اين امكانات شامل برق، آب لوله كشي و بهداشتي، جاده آسفالته از مسير فردوس به سرند كه در اوايل انقلاب آسفالت گرديده و جاده اسلاميه يعني مركز بخش به سرند كه درسال ۱۳۸۹ آسفالت و به بهره برداري رسيده است.