روستای گردشگری اسپیدان که به اسفیدان نیز شناخته می شود در فاصله 45 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شیروان از توابع استان خراسان شمالی قرار دارد. این روستا در کوه های سرسبز استان واقع گشته است به همین خاطر مورد توجه گردشگران قرار می گیرد. روستای گردشگری اسپیدان از اطراف توسط کوه هایی چون کوه آق قیه و خزانه احاطه شده است. ساختار روستا نیز به دلیل پلکانی بودن بسیار شبیه به ماسوله است.

در شمال غربی روستای اسفیدان و در کوه خزانه، چشمه ای به نام چشمه هَینوَر جاریست. بر فراز این کوه همچنین غاری وجود دارد که به نام غار خزانه راهه شناخته می شود. این غار که توسط انسان های قدیم تأسیس شده است از آن به عنوان پناهگاهی استفاده می شده است. غارهای دیگری نیز در اطراف این روستای کوهستانی قرار دارد که می توان غار بیجت و معصوم را نام برد. در این غارهای می توان استالاکتیک ها و استالاگمیت هایی را نیز مشاده کرد. 

این روستا از سایر نعمت های طبیعی نیز برخوردار است. جاذبه هایی چون دره و آبشار بهارگاه که در قسمت جنوب غربی روستا قرار دارند و مورد توجه گردشگران قرار گرفته اند. 

بخشی از مناظر طبیعی این روستا در سالهای قبل به دلیل رانش شدید زمین از بین رفته اند.