یکی از آثار ملی ایران که در فروردین ماه 1346 به ثبت رسید، مربوط به یکی از محله های قدیمی شمال شهر بوشهر (محله بهبهانی) معروف به خانه قدیمی قاضی بود که شماره ثبت 1624 را به خود اختصاص داده است. همان طور که از نام بنا پیداست خانه تاریخی قاضی متعلق به خانواده قاضی بود.

در زمان حکومت زندیه یکی از نشانه های خانه های خاص ومجلل، گچبری آن بود که در خانه قدیمی قاضی هم گچبری به شکل گل و بوته به چشم می آید و نشان از آن است که قدمت این بنای تاریخی به دوره زندیه برمی گردد. این خانه که در احاطه نخل های زیبا قرار گرفته دارای پنجره هایی مزین به هنر منبت کاری با شیشه های رنگین است که در کنار درب مقرنس کاری شده زیبایی بنا را دو چندان کردهاست.

متاسفانه بدلیل آب و هوای مرطوب و گرم شهر بوشهر و قدمت بالای خانه قاضی، لایه های سفید رنگ نمای دیوارهای خارجی این بنا، در حال پوسته شدن و فروریختن است که نیاز به توجه بیشتری دارد.