خانه تاریخی قرایی که به خانه حاجی خان یاور حاکم رشتخوار مشهور است در زمان قاجار ساخته شده است . هم اکنون این خانه تاریخی در خیابان امام خمینی (ره) شهرستان رشتخوار قرار دارد و همچنین هم اکنون بزرگترین موزه مردم شناسی شهرستان رشتخوار میباشد.
عمارت اصلی خانه  با وسعت 2200 مترمربع با توجه به کتیبه نصب شده در آن در حدود سال 1344 هـ . ق ساخته شده و شامل ایوانی با شش ستون ، تزئینات کاشیکاری و آجرکاری است که پوششی خاص و بسیار زیبایی  به آن میدهد.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: مسجد جامع رشتخوار


کوچه ورودی این خانه ی زیبا  در حدود 45 متر طول دارد و همچنین در این کوچه چند خانه قدیمی دیگر نیز وجود داشته که اکنون فقط سه خانه باقی مانده است و سایر خانه ها تخریب شده است .دیوارهای دو طرف کوچه دارای قابهای آجری می‌باشد که داخل آنها با کاهگل پوشیده شده . همچنین ساباطی از جنس خشت وگل در انتهای کوچه دیده می‌شود که فضای خوب و منحصر به فردی را قبل از ورود به خانه قرائی به وجود آورده است