خانه ابولحسن خانی مربوط به ابولحسن خان اناری یکی از حاکمان شهرستان انار بوده .قدمت خانه مربوط به دوران قاجاریه که  بیش از ۱۹۰ سال است. این خانه که نمای اصلی آن جنوبی بودهشامل دو بخش زمستانی و تابستانه بوده که در هر فصل هوای مطبوعی را فراهم آورده است بنای حاضر در دو طبقه بوده کهبخش زمستان‌نشین و طبقه دوم از طریق هشتی با هم ارتباط دارند سطح هشتی و معبر بالا‌تر از حیاط است که کمک خوبی در خنکی هوا و ممانعت از ورود گرد و غبار به داخل فضا‌ها می‌کند.جبهه شمالی زمستان‌نشین واقع شده که کاملاً قرینه جبهه تابستان‌نشین است

این خانه یک حمام تاریخی نیز دارد که اکنون زیر خاک مدفون است. خانه ابوالحسن‌خان در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ۱۱۶۱۶ و قدمت دوره قاجاریه در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.