حمام حاج سعیدا در محله ی تاریخی چرخاب اردکان واقع شده است. قدمت معینی برای این حمام در دست نیست اما می توان آن را تقریباً با مسجد سعیدا همزمان دانست به طوریکه می توان قدمت آن را به عصر قاجار نسبت داد. این بنا از نظر پلان ، نورگیری و اجزای سازنده یکی از زیباترین ها است. حمام تاریخی حاج سعیدا در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

این بنا عمدتاً از آجر ساخته شده است بطوریکه نمای جنوبی، پی سازی، ستون ها و اتاق ها ساخته شده از آجر می باشند. در سر در ورودی حمام نیز کاشی لاجوردی رنگ با ابعاد 60*35 وجود دارد که بر روی آن چهار سرو، دو بلبل و دو طاووس دیده می شود.