جزیره آشوراده در 10 کیلومتری شهرستان بندر ترکمن قرار دارد. این جزیره جزء دریای خزر می باشد. برای دسترسی به جزیره آشوراده باید از قایق هایی که از اسکله بندر ترکمن به سمت جزیره آشوراده مسافر می برند، کمک گرفت. جزیره آشوراده بزرگترین جزیره ایران محسوب می باشد. 

این جاذبه نزدیک  را از دست ندهیذ : آبشارشادان یکی از بزرگتری آبشار های گلستان 

در زمان های قدیم جزیره آشوراده از سه جزیره تشکیل می شد اما الان بخاطر کم بود سطح آب از یک قسمت تشکیل می شود. این جزیره جای خوبی برای ماهیگری گردشگران است. این جزیره یکی از جاهای بزرگ پرورش ماهی ایران می باشد. هر سال پرندگان زیادی به این جزیره مهاجرت می کنند. بعد از بازگشت از جزیره آشوراد می توانند اسکه زیبای بندر ترکمن ،بازاچه بندر ترکمن بازدید کرد. بهترین فصل بازدید بهار و آخر پاییز است. امکانات رفاهی را می تواند از اسکله بندر ترکمن تامین نمود.