این تنگ در روستایی به همین نام در شهرستان بهبهان قرار دارد و از جاذبه های طبیعی و تاریخی بهبهان می باشد. تنگه این مکان از  درختان بادام فراوان کوهی پوشیده شده  و در پایان زمستان کل منطقه از شکوفه بادام، سفید پوش می شود .این تنگه دارای تاریخچه طولانی از دوران پادشاهان ساسانی است و آثار آن عبارتند از سنگچین ‏های راه شاهی و همچنین سه آسیاب واقع در دهانه تنگ خاییز که رونق منطقه را تا قرون گذشته یعنی تا دوره ‏های اسلامی‏ می‏رساند.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : پلاژ مارون بهبهان

 

تنگ خائیز بهبهان

امکان انجام فعالیت کوهنوردی، وجود گونه‏ های جانوری در محیط کوهستان و وجود چشمه آب خاییز که از تنگ خاییز سرچشمه می‏گیرد. مهمترین عامل جذب گردشگران می‏باشد.

سفر خوبی را برای شما آرزومندیم