باغ منزل امین الاسلامی نیشابور از جمله آثار ملی تاریخی ایران محسوب می شود. در گذشته این عمارت، ملک شخصی مرحوم ابوالحسن امین الاسلامی بوده و امروزه در مجاورت باغ ملی شهر قرار گرفته است. این عمارت تاریخی که در دو طبقه به صورت آجری و زیربنایی در حدود 1300 متر مربع ساخته شده است و شامل فضاهایی همانند سالن مرکزی، سردابه، اتاق ها، پیشخوان ستوان دار، و غیره می باشد، در میان باغ سرسبزی واقع شده است. تندیس دو کوزه گر، در ورودی اصلی باغ قابل مشاهده است. عمارت تاریخی امین الاسلامی نیشابور به سبک خانه های پهلوی اول طراحی شده است که الگویی از هنر باغ سازی اصیل ایرانی در آن دیده می شود.

عمارت تاریخی امین الاسلامی نیشابور و باغ پیرامون آن با درختان بلند، مستمر و غیر مستمر مانند چنار، توت ، گردو، کاج، شمشاد ، و غیره در دوره ی پهلوی اول و دوم ساخته شده است. در حال حاضر باغ امین الاسلامی با مساحت ۳۲ هزار متر مربع به یک پارک زیبا تبدیل گردیده است.