بازار تاریخی و قدیمی نیشابور یکی از جاذبه های گردشگری نیشابور است که قدمت آن به دوران صفویه می رسد. این بازار تاریخی چون سرپوشیده و مسقف است میان مردم نیشابور به بازار سرپوش شهرت دارد. بازار تاریخی سرپوش نیشابور در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.

در اطراف بازار تاریخی نیشابور، بناهای تاریخی متعددی وجود دارد. از جمله این آثار تاریخی می توان سرای زاهدی را نام برد که در جنوب بازار و در جانب غربی آن وجود دارد. در مقابل سرای زهدی، اثر تاریخی دیگری به نام کاروان سرای فرخ‌آبادی قرار داشته که در حال حاضر اثری از آن بر جا نمانده است. بنای حمام قدیمی بازار نیز در بافت قدیمی شهر واقع است که از سمت شرق به خیابان ارگ جنوبی و از سمت شمال به بازار سرپوش نیشابور می رسد. قدمت حمام قدیمی بازار تاریخی نیشابور به دوره‌ی صفوی می‌رسد. بنای آب‌انبار بازار نو، که قدمت آن به دوران قاجار می رسد را می توانید در روبه‌روی درب شمالی بازار سرپوش مشاهده کنید.

حمام تاریخ مرمر یکی دیگر از مکان های بسیار دیدنی بازار سرپوش نیشابور است که قدمتی طولانی دارد. حمام تاریخی مرمر نیشابور در ابتدای بازار سرپوش واقع است. در بخش جنوبی بازار نیشابور نیز می توان بنای حمام گلشن که به گرمابه گلشن معروف است را مشاهده کرد.