امامزاده هفت شهدیان یکی از جاذبه های شاخص شهرستان مسجد سلیمان است که داستان این جاذبه از این قرار است که در این مکان هفت امام زاده که پنج تن مرد و دو تن زن میباشد دفن شده اند و دارای هفت مزار میباشد . که دلیل نامگذاری این روستا به هفت شهیدان وجود این هفت تن میباشد .

مورخان تخمین زده ایند که این افراد حدود ۶ قرن پیش بدلیل مرگ طبیعی از دنیا رفته اند . و همچنین نام این افراد را هم به شرح زیر پیدا کرده اند :

سیده بی بی حلیمه - سیده بی بی نرگس - سید نورالدین - سید شهاب الدین - سید شرف الدین - سید عزالدین - سید عبدالله

از انجا که قدمت این مزار به دوران قاجار برمیگردد بنای آن هم همچنان از آن زمان باقی مانده که میتوان به کاشی کاری ها نقش های کشیده شده به موضوع رسید .

این مزار در روستای روستای هفت شهیدان از شهرستان مسجد سلیمان در میان قبرستان روستا قرار دارد .

اهالی روستای هفت شهیدان اکثریت از سادات امام موسی کاظم هستند که به  سادات تلغر هم نیز مشهور هستند .