امامزاده نور گرگان معروف به امامزاده اسحاق است. امامزاده اسحاق در منطقه ای به نام سرچشمه  که در مرکز شهر گرگان واقع شده. امامزاده اسحاق بن موسی بن جعفر یکی از علمای شهر گرگان بوده . اسحاق بن موسی یکی دیگر از برادرهای امام رضا (ع)است. مردم شهر گرگان این مرقد زیارتی را در قرن ششم هجری ساخته اند  .  

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: جنگل شصت کلا 

تزینات بیرونی امامزاده نور با آجر های گلی و محراب آن با گچ بری های زیبای طراحی شده. درب ورودی این امامزاده چوبی بوده، و بر روی درب  مرمت کاری های زیبا اختصاص داده شده. در این امامزاده صندوق چوبی قرار  دارد ، که مال قرن ششم بوده که بر روی آن آیات قران هک شده است. ساختار داخلی امامزاده به شکل چهار ضلعی می باشد. امامزاده اسحاق نزدیکی مسجد جامع گرگان است.