گنبد سبز، آستانه امامزادگان بی بی صغری و بی بی فاطمه در شهرستان نیشابور،ـ بخش مرکزی ، شهر نیشابور واقع شده است و بسیار مورد توجه اهالی است. بنای قبلی ساختمان بقعه که بسیار کوچک بود در اواخر سال 1387 تخریب شد و بجای آن بنای باشکوهی به ابعاد 16×16 متر ساخته شد که شامل ایوان، گنبد و اتاق مرقد است.

بی بی صغری و بی بی فاطمه دو خواهر هستند و قدمت این بقعه مربوط به 200 سال پیش است، سنگ قبر معتبر و ارزشمند این بزرگواران در زمان پهلوی اول هنگامی که قزاق‌های روسی در نیشابور بودند به سرقت رفت. بقعه بی بی صغری و بی بی فاطمه به نام گنبد سبز نیز مشهور است.

رنگ گنبد این بقعه از قدیم‌الایام سبزرنگ بوده است، و توسط هیئت امنای بقعه ، رنگ آن را به زرد تغییر پیدا کرد. به گفته ی رئیس هیئت امنا، نام این بزرگواران در کتاب 20 هزار زیارتگاه جهان چاپ شده و از سوی آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است.