اقامتگاه بوم گردی صخره ای میمند در فاصله 36 کیلومتری شهر بابک واقع شده است که قدمتی بیش از 13 هزار سال دارد.  این اقامتگاه در دل کوه واقع شده است. اتاق های اقامتگاه سنتی میمند به گونه ای تعبیه شده اند که امکانات اولیه برای اقامت را دارا باشند و از طرفی ساختار سنتی و قدیمی آن ها حفظ گردد. سرویس خواب برخی از اتاق ها به صورت تخت و مابقی به صورت تشک، ملحفه و پتو می باشد.

اتاق های اقامتگاه میمند به صورت پلکانی و در دل کوه واقع شده است به طوری که این اتاق های پلکانی تا سه طبقه را پوشش داده اند. به همین خاطر، این اقامتگاه برای سالمندان و کودکان پیشنهاد نمی گردد.

اتاق های اقامتگاه بوم گردی میمند از سرویس بهداشتی و حمام محروم هستند و این بدلیل حفظ ساختار تاریخی اقامتگاه است، چون در گذسته از حمام های عمومی استفاده می شده است. به همین خاطر، در نزدیکی اتاق های اقامتگاه، حمام عمومی و سرویس های بهداشتی جهت رفاه حال گردشگران تعبیه شده است.