از بزرگترین طرح‌های علمی در ایران، مجتمع اخترشناسی و افلاک نمای خیام را می توان نام برد. این افلاک نما در نیشابور در نزدیکی آرامگاه خیام در حال ساخت می‌باشد و هنوز  به اتمام نرسیده است.

افلاک نمای خیام، بزرگترین افلاک نمای خاورمیانه‌است. جالب است بدانید که مجتمع فرهنگی این افلاک نما با زیربنای ۲ هزار و ۸۸۹ متر مربع شامل۳۷ متر مربع رواق کناری، 2 هزار و ۸۰۰ متر مربع سقف محصور،  ۵۲ متر مربع کنسول و پیشامدگی ساختمان و سردر ورودی است که به طور کلی همه ی آن ها در سه طبقه قرار دارد. در سال 1379 این پروژه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان داده شد که در حال حاظر بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌است.