امامزاده شاهزاده زید در توی و درشهرستان اسفراین واقع شده است .این اثر تاریخی-مذهبی مقبره ایشان به قرون میانی اسلامی باز میگردد.

این بنا به دلیل این که قدیمی بوده است در طی مرمت هایی روی ان اعمال شده است در طاهر آن تغییراتی ایجاد کرده است چون پلان اصلی بنا هشت ضلعی ولی این بنا اکنون چند وجهی تغییر شکل پیدا کرده است.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : شهر تاریخی بلقیس اسفراین

بر سر مزار امامزاده یک صندوقچه چوبی است که گرداگرد آن کتیبه­هایی به خط نسخ حکاکی شده وجود و در بخشهای مختلف با شمسه و ترنجهای هندسی محاط در قابهایی مربعی به طرز زیبایی تزیین شده است. مصالح اصلی بکار رفته در این بنا خشت و گل بوده که بعدها نمای آن را با آجر مرمت شده است.