اب انبار حاج رضا یا حوض حاج رضا یکی از منابع تامین اب اشامیدنی شهر فرخی در سال های گذشته بوده است. این اب انبار دارای 16 متر قطر و 10 متر ارتفاع است و در روز های گرم تابستان آب را خنک و تازه نگه می دارد. در واقع نام کامل این اب انبار حوض حاج رضا قنبری است. این اب انبار یکی از بزرگترین اب سرد کن های طبیعی شهرستان است ولی در حال حاضر به علت وجود امکانات جدید دیگر استفاده زیادی در میان مردم ندارد.