آبشار کیمشاه نیشابور در نزدیکی شهرستان فیروزه، در میان دره ای سرسبز همراه با رودخانه و با ارتفاعی حدود ۵۰ متر قرار دارد. این آبشار زیبا از دیواره ای سنگی به سمت پایین ریزش دارد.  ارتفاع آبشار کیمشاه نیشابور از سطح دریا حدودا ۱۹۶۰ متر است و در ارتفاعات طاقان واقع در کوه های بینالود قرار گرفته است. 

از این جاذبه نزدیک دیدن کنید: آبشاربار نیشابور 

برای مشاهده ی این آبشار باید مسیر پیاده روی به طول ۶ کیلومتر تا روستای امامزاده طاقان را بروید. بدین منظور از شهرستان نیشابور به سمت فیروزه رفته، سپس وارد جاده انحرافی زرنده شده و در دو راهی حصار نو به سمت خانلق حرکت کنید. پس از روستای خانلق به امامزاده طاقان و آغاز مسیر پیاده روی می رسید.