این ابشار در 25 کیلومتری شهرستان کاخک واقع شده است و کاخک خود شهری بسیار ییلاقی که افراد برای در امان ماندن از گرما به انجا میرفتند در انجا خانه ها شامل بادگیر بود و بیشتر از خشت و گل بودند و فضای ان دلپذیر بود .

اب این ابشار بسیار سرد و گواراست بطوریکه این با گذر از داخل یک پارک تفریحی سپس در داخل بلوار اصلی شهر جریان پیدا میکند. این شهر یعنی شهر کاخک در زلزله سال 1347 به کلی ویران شد ولی مجددا بازسازی شد و هنوز هم بقایای از اسیاب های قدیمی که مورد استفاده ساکنان بوده در کنار ابشار دیده میشود.