یکی از مناطق زیبا وجذاب منطقه رابر ،منطقه چهرن می باشد و درختانی همچون گردو،صنوبر،زردآلو و نیز چشمه و چمنزار ومسیر رودخانه زیبایی این منطقه را دوبرابر کرده است.بخشی از جمعیت این روستا را عشایری که به این قسمت ییلاق میکنند تشکیل داده است.در بخش شمالی این روستا که حدودا کمتر از 2000 متر است مسیر رودخانه ای وجود دارد که چشمه این رودخانه از ارتفاعات لاله زار جریان دارد. در سمت راست با پیاده روی حدودا 1 کیلومتر به تنگه کوچکی میرسیم ک صدا آبشار چهرن و تصویر آن معلوم می شود. آبشاری حدودا 12متر ارتفاع که جذابیت خاصی به این تنگه داد است.جریان آب این آبشار بعد از گذشت دیواره 12 متری و شیب 90 درجه ای به پایین میریزد،و بعد از طی مسافت 200 متری ب رودخانه فرو میریزد.

این جاذبه مزدیک را از دست ندهید: لاله زار کرمان

این منطقه زیبا مناطق بسیار دیگری دارد که آدم از دیدن آنها سیر نمی شود.سرسبزی و طراوت این منطقه جان دوباره ای میتواند به زندگی شهر نشینان بدهد و از زیبایی این منطقه استفاده کنند و روز زیبایی برای خانواده خود بسازند.