این ابشار در 15 کیلومتری جاده شهر جندق قرار گرفته است .ابشار جندق یکی از جاذبه هایی که است که درواقع از یک شاخه قنات نشات گرفته است و به شیوه ای جالب آن را به یک ابشار بسیار زیبا تبدیل کرده اند همچنین در کنار ابشار مجموعه های استخر و قایق سواری نیز در نظر گرفته شده است که باعث شده است به یک مکان بسیار عالی برای تفریح تبدیل شود.