اگر 45 کیلومتر به سمت شمال غربی شهر راور پیش روی کنیم به روستای فیض آباد نیز خواهیم رسید . در دل این روستا آبشاری 5 متری  نیز در حال خروشیدن می باشد . 

قرار گرفتن این آبشار در منطقه کویری و وجود امام زاده در روستای فیض آباد باعث شده است این روستا به مکانی تفریحی تبدیل شود .

از آنجایی که در مسیر این آبشار تخته سنگ هایی نیز وجود دارد وآب پرتاب می شود  صدای خروش زیبایی در محیط ایجاد شده است .

جریان داشتن این آبشار در دل روستا فیض آباد باعث سر سبزی وشادابی این روستا که نزدیک به 5 قرن قدمت دارد  نیز شده است سر سبزی این روستا از وجود درختانی مانند زرد آلو ، گیلاس، آلبالو، هلو و گردو و محصولات زراعی مانند  گندم ، جو و یونجه می باشد .

اهالی این روستا با کارگری در معدن، زراعت،باغداری و قالی بافی  امرار معاش می کنند.