این آبشار در تقسیم شمالی رابر ودر گستره های جنوب غربی زنجیره کوه "لاله زار"، دره ای با طراوت به نام همین آبشار با شیبی ملایم هستی دارد که جریان آب بر کف آن تسکین و دل ربایی طبیعت را به شکلی خوب نمایان ساخته هست. در انتهای این دره که با گل های وحشی و عطر پونه در آمیخته هست؛ سقوط آب خنک و زلال چکاد های لاله زار بر دیواره های سنگی، آبشار جالبی را به وجود می آورد. جریان آب، پیش درآمد نزدیک 5 متر فرو می ریزد و ده ها متر بر شیب صخره های ذیل دست توزیع می گردد و با سرعت قابل پروا ای پس از برخورد با تخته سنگ های گذرگاه وعبور از لابه لای پوشش خزه ها و دیواره های سبز و رسیدن به متعدد پونه ها، در بستر رودخانه جریان شور انگیزی را به نمایش میگذارد . صدای فرود امدن آب  رایحه مدهوش کننده گل ها وگیاهان وحشی، این مکان را سرشار از هدیه های ناب طبیعت نموده هست.

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: لاله زار کرمان