آبشار رنگو در 17 کیلومتری شهرستان گرگان و نزدیکی روستای توشن قرار گرفته است. این آبشار داخل پارک جنگلی جای دارد. مسیر راه آبشار رنگو سخت و تاریک بوده و برای رسیدن به آبشار باید یکی از اهالی روستای توشن به همراه داشته باشید تا در مسیر شما را هدایت کند. برای رسیدن به آبشار باید 1 ساعت پیاده روی کرددر مسیر راه آبشار درختان و بوته های زیبای تمشک قابل مشاهده اند

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید: جنگل شصت کلا

در این مکان رودخانه و دره های زیبایی وجود دارد. آبشار رنگو به صورت دایره ای شکل می باشد. ارتفاع این آبشار حدود 6 متر است. آب آبشار رنگو از چهار چشمه تأمین می شود. گردشگران از این مکان گردشگری به منظور آب بازی نیز استفاده می کنند.. امکانات رفاهی را می تواند از روستای توشن فراهم نمود.

بهترین فصل بازدید بهار و تابستان است

این جاذبه نزدیک را از دست ندهید : آبشار باران کوه