آبشار آق سو در 45  کیلومتری از شهر گالیکش و در انتهای پارک ملی گلستان واقع است. آبشار آق سو در بین مرز استان گلستان و خراسان شمالی، در مسیر گرگان به سمت بجنورد و بعد از تونل گلستان قرار دارد. ماشین را باید کنار پل پارک کرده و با یک پیاده روی کوتاه از بین درختان به آبشار آق سو خواهید رسید.

آبشار آق سو یکی از آبشار های خزه ای ایران است. در مسیر راه آبشار به رودخانه ای برخورد می کنید که باید از داخل رودخانه عبور کرده و به سمت بالای جنگل حرکت نمایید. در اطراف آبشار آق سو گل و گیاه های زیبای وجود دارد.  آب آبشار آق سو از 2 چشمه تأمین می شود. گردشگران از  این مکان به منظور  آب بازی استفاده می کنند. آبشار آق سو به صورت پله ای شکل است.  آب آبشار آق سو به داخل رودخانه های جنگل آق سو هدایت می شود. امکانات رفاهی: پارکینگ، سوپر مارکت ، اقامتگاه و غیره.

بهترین فصل بازدید بهار و تابستان است.