مهمانپذیر آرین با ورودی که 1 طبقه است.

و اتاق ها  در طبقه دوم به صورت 1 تخته -2 تخته -3 تخته و اتاق مخصوص 4 تخته می باشد. 

که معمولا آخر هفته ها و ایام ویژه تعطیلات  تخفیفاتی را شامل می شود .