این ستاد اسکان که در شهر تهران برای گردشگران و علاقمندان به بازدید از این شهر در نظر گرفته شده است به مرکز شهر و ساختمان های مهم تهران هم نزدیک است . همچنین برای کارهای اداری در شهر تهران می تواند گزینه ای مناسب باشد. فرهنگیان می توانند به همراه خانواده در این ستاد اسکان مابین دو الی سه شب اسکان داشته باشند.خانه معلم شهید منتظری در منطقه 7 تهران واقع شده است.