کرج یکی از شهرهایی است که کمتر بازدید کنندگان و گردشگران از آن بازدید می کنند ولی به طور کلی می توان گفت یکی از بهترین گزینه ها برای گردشگری طبیعی و همچنین تاریخی می باشد. در این شهر می توانید از امکانات خانه معلم ناحیه یک کرج استفاده کنید. گردشگران می توانند با استفاده از روش های درج شده با این مرکز خانه معلم ارتباط برقرار کرده و نسبت به رزرو اتاق اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که این مرکز اقامتی به امامزاده سپهسالار نزدیک می باشد.