خانه معلم منطقه 18 تهران می تواند برای اسکان خانواده ها گزینه ای بسیار مناسب به شمار رود. به طور کلی بسیاری از خانواده ها می توانند در این مرکز اقامتی اسکان داشته باشند. می توان گفت خانواده هایی که به دنبال یک مرکز اقامتی سالم هستند و می خواهند از امکانات کارت فرهنگیان استفاده نمایند، می توانند در این خانه معلم اقامت داشته باشند. در صورتی که سوالی در زمینه این مرکز اقامتی دارید می توانید با مسئولین خانه معلم  مهد گلها ارتباط برقرار نمایید.