یک خانه معلم در قلب شهر تهران برای کسانی که قصد دارند از شهر تهران بازدید داشته باشند. در صورتی که می خواهید این مرکز اسکان را انتخاب کنید تنها لازم است که به وب سایت مجموعه مراجعه کرده و با امکانات ذکر شده در این مرکز بیشتر آشنا شوید. این امکانات به صورت شبانه روزی و تا حداکثر سه روز برای اقامت مجردی فرهنگیان در شهر تهران در دسترس می باشد.