اردبیل به آش دوغ، سرعین و گردشگری در میان کوهستان هایش شهرت دارد. این شهر زیبا را می توان از مهم ترین مراکز گردشگری دانست که هر ساله گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. شما هم اگر از آن دسته افرادی هستید که بازدید از مراکز گردشگری سنتی و طبیعی  برای شما جذاب است، می توانید از خدمات اسکان فرهنگیان در شهرستان اردبیل استفاده نمایید.