اقامتگاه بومگردی مظفری پلند، در استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس و در روستای عشایری منطقه  کویری پلند قرار دارد. روستای گردشگری پلند، بهترین موقعیت برای افرود سواری و هیجان و استراحت و چای آتشی در کار غذاهای محلی استان خراسان جنوبی در خدمت گردشگران عزیز می باشد. اقامتگاه بومگردی مظفری دارای 10 اتاق و 3 سوئیت هست.  در برنامه کویرنوردی خود برای استراحت و دور از زندگی ماشینی، اقامتگاه بوم گردی مظفری را نیز قرار دهید. برای دیدن جاذبه های اطراف این منطقه با گردشگری 724 همراه شوید و یا با نصب اپلیکیشن گردشگری 724  در هر زمان و شرایطی از دیدن جاذبه های استان خراسان جنوبی لذت ببرید.