اقامتگاه بوم گردی بابا شبنم در  تمام ایام سال پذیرای گردشگران عزیز خواهد بود.