یکی از برترین امکانات اقامتی که در شهر تهران می توانید داشته باشید، مراکز ستاد اسکان این شهر می باشد. در این مراکز اسکان عزیزان فرهنگی می توانند با خیال راحت برای دو یا سه شب اقامت داشته باشند. امکانات مناسب، سطح دسترسی بالا و همچنین امکان استفاده از خدمات ارزان قیمت را می توان از مهم ترین ویژکی های ستاد اسکان قدس تهران برشمرد.